Chọn kênh thẻ
Nhập số seri
Nhập mã thẻ
Chọn mệnh giá

TỈ GIÁ QUY ĐỔI THẺ

thẻ cào 10k VNĐ = 10.000 xu
Momo, ngân hàng 10k VNĐ = 13.000 xu
10.000 Xu = 20.000 vàng

Chú ý: Chọn đúng mệnh giá thẻ cào để không bị mất thẻ!